KANCELARIA               SPECJALIZACJA  I  OBSZAR  DZIAŁANIA               KONTAKT              

USŁUGI   PRZEZ   INTERNET
USŁUGI   PRZEZ   INTERNETKancelaria oferuje również usługi przez internet, ktore obejmują :

         -  udzielanie porad prawnych

         -  sporządzanie pism sądowych i administracyjnych

         -  sporządzanie odwołań (apelacje, kasacje, sprzeciwy, skargi)
            (cena do uzgodnienia w zależności od skomplikowania zagadnienia)

         -  opracowywanie opinii prawnych (cena do negocjacji)

         -  przygotowywanie projektów umów (cena do negocjacji)

W celu skorzystania z usługi internetowej należy przesłac na adres -

 e-mail :  kancelaria@augustynowicz-adwokat.pl


                     1)   precyzyjnie opisany stan faktyczny sprawy,
                     2)   własne stanowisko  (żądanie procesowe bądź zapytanie prawne),
                     3)   w miarę potrzeby kopie dokumentów  (e-mail, fax, poczta),
                     4)  dokładny adres, na który ma być przesłana usługa oraz sugerowana
                           forma jej odbioru  (e-mail, fax, list polecony).     Po wysłaniu zamówienia - otrzymacie Państwo potwierdzenie jego odbioru,
z podaniem terminu wykonania usługi, formy jej przekazania  (e-mail, fax, poczta)      
oraz terminu i sposobu uiszczenia należnego wynagrodzenia  (przelew na konto,           
                przekaz pienieżny, zapłata na poczcie w chwili odebraniania przesyłki).