KANCELARIA               SPECJALIZACJA  I  OBSZAR  DZIAŁANIA               KONTAKT              

USŁUGI   PRZEZ   INTERNET
SPECJALIZACJA  I  OBSZAR  DZIAŁANIA


Kancelaria udziela doraźnej, a także stałej i kompleksowej pomocy prawnej
indywidualnym klientom oraz podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju,
a zwłaszcza Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi i okolic, Bełchatowa, Radomska,
Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego.


Zakres świadczonych usług obejmuje :

          -  udzielanie porad prawnych

          -  reprezentowanie stron przed sądami i organami administracyjnymi

          -  sporządzanie pism sądowych i administracyjnych
             (pozwy, odwołania, odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej)

          -  sporządzanie opinii prawnych

          -  przygotowywanie projektów umów

          -  pomoc w negocjacjach prawnych.


Specjalizuje się w tematyce z zakresu :

          prawa karnego i wykroczeń
                     -  postępowanie przygotowawcze
                     -  postępowanie sądowe
                     -  czynności po uprawomocnieniu się wyroku

          prawa rodzinnego i opiekuńczego
                     -  rozwody i separacje
                     -  alimenty
                     -  zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
                     -  podział majątku dorobkowego małżonków
                     -  ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

         sądowej windykacji wierzytelności i rzeczy
                     -  egzekwowanie należności pieniężnych
                     -  dochodzenie wydania rzeczy

         odszkodowań i zadośćuczynień
                     -  utrata lub zniszczenie mienia
                     -  uszczerbek na zdrowiu
                     -  naruszenie dóbr osobistych

         prawa spadkowego
                    -  nabycie i odrzucenie spadku
                    -  dział spadku
                    -  sporządzanie i unieważnianie testamentów
                    -  zachowek

         prawa rzeczowego
                    -  zasiedzenie
                    -  uwłaszczenie
                    -  służebność
                    -  rozliczenia między właścicielem, a posiadaczem rzeczy
                    -  zniesienie współwłasności
                    -  wynagrodzenie za posadowienie urządzeń przesyłowych

         prawa zobowiązaniowego
                   -  prawa i obowiązki stron stosunków umownych (sprzedaż, najem, zlecenie itp.).


e-mail: kancelaria@augustynowicz-adwokat.pl